یادداشتی از طرف خدا


یادداشتی از طرف خدا

من خدا هستم. امروز من همه مشكلاتت را اداره مي‌كنم...تاریخ منتشر : ۱۵ تير ۱۳۹۳