برخورد


برخورد

زندگی ده درصدش رخدادهایی است که با آنها برخورد می‌کنیم. و نود درصدش برخوردهايی است که با رخدادها می‌کنیم.تاریخ منتشر : ۱۹ فروردين ۱۳۹۴