سختی ها


سختی ها

در مقابل سختی‌ها همچون جزیره‌اى باش که دریا هم با تمام عظمت وقدرت نمى‌تواند سر او را زیر آب کند.تاریخ منتشر : ۱۹ فروردين ۱۳۹۴