5


5
  دفعه اولي كه با گروه شما آشنا شدم زماني بود كه يكم از خودم نا اميد شده بودم اعتماد به نفسم و شديد از دست داده بودم فرد موفق بودم ولي احساس ضعيف بودن ميكردم تا اينكه يه روز يكي از دوستانم گفت برو گروه هشت بهشت مطالبي داره اگه بخوني به خودت ميايي، برو بخون به زندگي اميد وار بشو منم مثل يه بچه حرف گوش كن اومدم عضو سايت شدم و مطالبتون رو خوندم اولين مطلبي كه خوندم همين مناجاتي كه گفتم بود (خدايا نياور روزي را كه انساني بگويد اي كاش خاك بودم) مطلبش خيلي به دلم نشست از اون روز به بعد هر وقت نا اميدي مياد سراغم ميام متن هديه ها و مطالبتون رو ميخونم انرژي ميگيرم و دوباره ميرم سراغ كارم. (فوق دیپلم از قم)
( هشت بهشت145- خاک)


تاریخ منتشر : ۲۴ آبان ۱۳۸۹