آرمان سرزمین هشت بهشت

هشت بهشت سرزمین آدم هایی است که زندگی رنگی می‌خواهند و چه رنگی بهتر از رنگ خدا.می‌خواهیم با زیبایی، دانایی و نیکویی به زندگی خودمان و دیگران رنگ خدا بپاشیم.ما چرا که فکر می‌کنیم که زندگی ما می‌تواند شادتر،آزادتر،آرام تر و آسمانی تر باشد به شرط اینکه رنگی تر باشد و خدایی تر!

شاید تو هم یک هشت بهشتی باشی.... به سرزمین ما خوش آمدی

 • خنده
 • ما برگشتیم!
 • کانال هشت بهشت در تلگرام
 • چه کسی ثروتمندتر است؟
 • صفحه جدید "قبل از مرگم می خواهم..."
 • خنده
  خنده
 • ما برگشتیم!
  ما برگشتیم!
 • کانال هشت بهشت در تلگرام
  کانال هشت بهشت در تلگرام
 • چه کسی ثروتمندتر است؟
  چه کسی ثروتمندتر است؟
 • صفحه جدید "قبل از مرگم می خواهم..."
  صفحه جدید "قبل از مرگم می خواهم..."