زندگی دوباره


زندگی دوباره

اگر می‌توانستم یک بار دیگر به دنیا بیایم کمتر حرف می‌زدم و بیشتر گوش می‌کردم...تاریخ منتشر : ۱۵ تير ۱۳۹۳