شیطان


شیطان

شیطان اندازه یک حبه قند است، گاهی می‌افتد توی فنجان دل ما حل می‌شود آرام، آرام بی‌آنکه اصلا ما بفهمیم… و روح‌مان  سر می‌کشد آن چای شیرین را، آن وقت او خون می‌شود در خانه تن می‌چرخد و می‌گردد و می‌ماند آنجا… او می‌شود من.تاریخ منتشر : ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴