سخن1: هر ساعت 13 کودک


سخن1: هر ساعت 13 کودک

هر ساعت 13 کودک!
فقط در سه ماه گذشته۲۹۰۰۰ کودک با عمری کمتر از پنج سال در کشوری به نام "سومالی"مرده‌اند!
بله! هر ماه ده هزار کودک و هر ساعت، ۱۳ کودک می‌میرد. نه از جنگ! نه از مریضی! که از گرسنگی می‌میرد! از قحطی! از بی کسی!

شوخی نیست! هر ساعت ۱۳ کودک!!

می‌خواهیم کاری کنیم... بی‌تفاوت نباشیم... کاسه گدائی به دست بگیریم برای ۱۳ کودکی که در ۱ ساعت دیگر خواهند مرد... محتاج کمکتان هستیم. کمکتان را به گدايی نشسته‌ایم. برای ۱۳ کودکی که تنها ۱ ساعت تا آخر عمرشان باقی مانده است...

از همین حالا خواب به چشممان نیاید! ین کار شدنی ست. ده روز گدائی کنیم. اعتبارمان را خرج کنیم. فقط ده روز همت کنیم...
به نجات جان چند کودک مشتاقیم!؟؟

* چرا سومالی!؟ چرا ایران نه!؟
رئيس كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، خشكسالي و قحطي در سومالي را "بدترين فاجعه انساني جهان" توصيف كرده و خواستار كمك فوري جامعه جهاني به ساكنان مناطق بحران زده و نجات زنان و كودكان گرسنه شده است.
کسی مخالف جمع‌آوری کمک برای مملکت خودمان نیست!
کسی هم منکر وجود نیازمند در مملکت خودمان نیست!
ولی یک نیم نگاه به عمق فاجعه خشکسالی، قحطی و گرسنگی در سومالی یک لحظه شک ایجاد نمی‌کند که این چراغ در حال حاضر به مسجد رواتر از خانه است!

البته ساده‌ترین راه حل چشم بستن به کل ماجرا است! ولی این حرکت و این اقدام شروعی خواهد بود برای کارهای عظیم‌تر و عمیق‌تر در مملکت خودمان؛ کارهایی که حتما نیاز به زمان و فکر بیشتر برای هماهنگی دارد...
ولی به امید خدا مصرانه بر این باوریم که شدنی‌ست...
پس به این کمک، این کار و این حرکت بزرگ برای سومالی فکر کنیم...

در حال حاضر باور کنیم یک عده انسان در سومالی به کمک ما هرچند اندک نیازمندند و بدون آن به راحتی می‌میرند!
مهم کمک کردن به رفع این بحران و فاجعه است!
حالا از هر طریقی که فکر می‌کنید اطمینان بیشتری دارد...

روش های کمک رسانی:
الف: سایت برنامه جهانی غذا واريز به صورت آنلاین از کارت‌های شتاب
https://pg.tejaratbank.net/paymentGateway/wfp/payment.html

ب: موسسه خیریه احسان کردار دانش
شماره حساب موسسه:
۸۰۸-۸۱۰-۱۳۵۸۹۴۹-۱
بانک سامان شعبه سه راه اقدسیه (کد شعبه: ۸۰۸)
به نام موسسه خیریه احسان کردار دانش

ج: بانک ملی
http://bmi.ir/Fa/ShowNews.aspx?nwsId=7489&AspxAutoDetectCookieSupport=1تاریخ منتشر : ۳ شهريور ۱۳۹۰