سخن 9 : شما از خودتان بگویید


سخن 9 : شما از خودتان بگویید

 

 

خیلی وقت است که ما بخشی را در سایت راه اندازی کرده ایم به نام "زندگی هایی به رنگ خدا". این بخش از سایت به شما تعلق دارد. البته تمام سایت متعلق به شماست. منظورمان این بود که مطالب دیگر بخش های سایت را ما باید تهیه کنیم.

اما بخش "زندگی هایی به رنگ خدا" ، مسوولیتش با شماست.

با شماست که از خاطرات آسمانی زندگی خود بگویید.

باشماست که از رابطه عمیق و لطیف خود با خدا بگویید

به ويژه دوست داریم از خاطراتی بگویید که مرتبط با آثار هشت بهشت است.

منتظر تجربیات معنوی و خاطرات آسمانی شما هستیم.

اگر خداوند به شما نعمتی را ارزانی داشته، آن را پیش خود نگه ندارید! آن نعمت را با دیگران به اشتراک بگذارید.

با تشکر

 ارسال خاطرات و تجربیات به هشت بهشت: 8beheshtgroup@gmail.comتاریخ منتشر : ۱۵ خرداد ۱۳۹۲