سخن8:نجیبانه بر ما ببخشایید اگر...


سخن8:نجیبانه بر ما ببخشایید اگر...

 

همراهان هشت بهشتی عزیز

بر ما ببخشایید!

ما دست اندرکاران هشت بهشت، آدم های حرفه ای نیستیم.

ما همکاران گروه هشت بهشت، کارکنان تمام وقت نیستیم.

نه حرفه ما سایت داری و کار فرهنگی است و نه می توانیم به صورت تمام وقت به این کار بپردازیم.

اما یک چیز است که درون ما می جوشد و باعث می شود با وجود گرفتاری هایی که در زندگی مان داریم و با اینکه در این کار غیر حرفه ای هستیم، باز هم مطالب هشت بهشتی تولید و عرضه کنیم.

شوق درونی به اینکه به زندگی خودمان و دیگران رنگ خدا بزنیم.

 

بنابراین بر ماببخشایید

اگر گاهی کارهایمان نامنظم ارسال می شود

اگر سایت مان خوب و زیبا طراحی نشده است

اگر ارایه سایت جدید با طراحی نو، خیلی طول می کشد

بر ما ببخشایید

اگر دیر به ایمیل هایتان جواب می دهیم

اگر به کامنت هایتان جواب نمی دهیم

اگر عضویت شما در سایت ایراد دارد

و هزاران اگر دیگر.

 

ما سعی می کنیم کامل باشیم اما همیشه نمی شود که خوب بود. بعضی وقت ها بدقول می شویم و یا بدقولی می بینیم. اما:

فردا را کسانی رقم خواهند زد که در سخت ترین شرایط امروز امیدوارند و به دیگران امید می دهند.

پس با توکل به خداوندی که در قلب های ما می تپد و با نجابت و حمایت شما، به سمت کامل شدن گام برخواهیم داشت.تاریخ منتشر : ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲