سخن6:مشکل فنی سایت


سخن6:مشکل فنی سایت

به نام مهربان ترین

هشت بهشتیان عزیز!

به علت تغییرات فنی که خارج از کنترل ما بود، تاخیر در به روز رسانی و همچنین مشکل در مشاهده سایت رخ داده بود که از شما معذرت خواهی می کنیم.
و امیدواریم این رابطه هیچگاه قطع نشود.

در پناه مهربان ترین.

دوست دار شما، گروه هشت بهشتتاریخ منتشر : ۱۸ مرداد ۱۳۹۱