هشت بهشت 358 - من دیگه رفتنی ام


هشت بهشت 358 - من دیگه رفتنی ام

اومد پيشم. حالش خيلي عجيب بود. گفت: يه سوال دارم که خيلي جوابش برام مهمه...تاریخ منتشر : ۱۴ آذر ۱۳۹۳