هشت بهشت 356 - یه دوست خوب


هشت بهشت 356 - یه دوست خوب

دوست خوبی پیدا کرده‌ام. شاید صفت خوب کافی نباشد، بهتر است بگویم دوست بی‌نظیری دارم...تاریخ منتشر : ۲۱ مهر ۱۳۹۳