منطق قورباغه ای


منطق قورباغه ای

اصل قورباغه‌اي به ما هشدار مي‌دهد که مراقب شرایطی که به آن عادت می‌کنید باشيد!تاریخ منتشر : ۶ اسفند ۱۳۹۳