مهربانی ساده است


مهربانی ساده است

مهربانی ساده است؛ ساده تر از آنچه فکرش را بکنی. کافی است به خودت ایمان داشته باشی و به معجزه مهر..تاریخ منتشر : ۱۴ مرداد ۱۳۹۳