27


27
يک فايل پاور پوينت هست که در مورد فاصله هاست که شخصي در کنار ديگري است اما چون عصباني است داد ميزنداما اين به دليل فاصله اي است که بين قلب افراد پيش مي آيد من هر وقـت عصباني مي شوم داد نميزنم، ونمي گذارم فاصله اي بين قلب من و طرف مقابل ايجاد شود که منجر به داد زدن بشود.(دیپلمه از تهران)
( هشت بهشت 155- فاصله و فریاد)


تاریخ منتشر : ۲۲ فروردين ۱۳۹۰