26


26
خاطره به اون صورت نه، اما پاورپوينت پدر رو که روي من خيلي تاثير گذاشته بود( چون من پدرم رو از دست داده ام)، براي نازنيني که پدر داره و من هم پدرش رو دوست دارم و به چشم پدر خودم بهش نگاه مي کنم، فرستادم، اونم واقعا خوشش اومد. (کارشناسی ارشد از تبریز)
(هشت بهشت 158 - نامه ای از پدرم)


تاریخ منتشر : ۲۲ فروردين ۱۳۹۰