21


21
گاهي مطالب درج شده عمق وجودي هر انساني رو واسه خودش روشن ميکنه شايد گريزي به درون باشه اما در هر صورت چشماي منو خيس مي کنه.
(کارشناسی از شیراز)


تاریخ منتشر : ۲۱ اسفند ۱۳۸۹