6


6
  حس بدي داشتم از نظر روحي به آخر خط رسيده بودم كه هشت بهشت برام فايل طناب رو ايميل كرد احساس كردم اون طناب منو يه بار ديگه وصل به قدرت لايتناهي پروردگارم كرد ممنونم از هشت بهشت. (کارشناس ارشد از کرج)
( هشت بهشت52- کوهنورد)


تاریخ منتشر : ۲۴ آبان ۱۳۸۹