105


105
سلام
ساییتتون واقعا خوبه. رد پای خدا تو زندگیم گم شده بود، نه بهتره بگم خودم کمرنگش کرده بودم، حالا می فهمم که جز خدا کسی را ندارم.
( Raz..._la@yahoo.com)
 


تاریخ منتشر : ۲ تير ۱۳۹۱