103


103
سلام، من وقتی دچار مشکلات میشدم فکر میکردم خدا دوستم نداره و شاید براش مهم نیستم که به من این همه سختی میده، الان میفهمم که مشکلات راهی به سوی خوشخبتی است و باعث شده که خیلی چیزها بدون هیچ مشکلی برام فراهم بشه برای همین از خدا ممنونم هستم و میگم خدا دوست دارم به اندازه چیزهای که خلق کردی
( nil...000@yahoo.com)
 


تاریخ منتشر : ۴ خرداد ۱۳۹۱